нос

нос
1) ніс (р. носа). [У його ніс, зуби і борода, як у инших людей (М. Вовч.)]. Нос баклушей - товстий ніс, (насм.) кушка, курдюк (-ка). Вздёрнутый нос - кирпатий (слегка: кирпатенький) ніс, (насм.) кирпа. [Очками кирпу осідлав (Котл.)]. Горбатый нос, нос с горбинкой - горбуватий (горбоватий) ніс, ніс з горбочком. Нос картошкой (луковкою, пяткою) - ніс картопелькою, ніс-бурульбашка, бульба. Крючковатый нос, нос крючком - карлючкуватий (закарлючений, закандзюблений, заключений, реже крюкастий) ніс. С крючковатым -сом - см. Крючковатый 1. Мясистый нос - м'ясистий (м'яснистий, товстий) ніс, (насм.) курдюк (-ка). Орлиный нос - орлиний (орлячий) ніс. Острый нос - гострий ніс. Нос пуговкой - пли[е]скатий ніс, (насм.) пипка. Сизый нос (у пьяницы) - синій ніс. Тупой нос - тупий ніс. Человек с длинным, кривым, острым, толстым -сом - довгоніс, кривоніс, гостроніс, товстоніс (-носа), довгоносий и т. п., людина з довгим и т. п. носом. Болезни -са - носові хвороби, хвороби носа. Бить, ударить в нос (о сильном запахе) - бити, вдарити в ніс (реже до носа). Бормотать (говорить), пробормотать (проговорить, произнести) под нос - мурмотіти (бурмотіти, мимрити, бубоніти), промурмотіти (пробурмотіти, промимрити, пробубоніти) собі під ніс; срв. ниже Говорить в нос. Водить за нос кого - водити за носа, дурити кого, (диал.) мотузити кого, (фам.) плести сухого дуба кому. [Вона вірить сьому шарлатанові а він їй плете сухого дуба (Франко)]. Воротить нос от чего - вернути носа (ніс), від чого, (отворачиваться) відвертати носа (ніс) від чого. Встретиться, сойтись -сом к -су - зустрітися, зійтися носом до носа. Говорить, проговорить (произнести) в нос - говорити гугняво, гугнявити, прогугнявити, гугнити, прогугнити. [«Спасибі» - прогугнив Кривоніс, глянувши з-під лоба (Стор.)]. Дать по -су, щелчка в нос кому - дати по носі, дати носака (щигля), дати пинхви (цибульки) кому, вдарити по носі кого, (осадить) утерти носа, пихи збити кому; (отказать) дати відкоша кому, (при сватанье) дати гарбуза кому. Держать нос по ветру - тримати носа за вітром; ловити носом, куди (кудою) вітер віє (дме), (шутл.) належати до партії к. в. д. (куди вітер дме). Заложило нос кому - заклало в носі кому, (диал.) ніс заліг у кого. [Уже три дні, як у мене ніс заліг (Харківщ.)]. Запороть -сом - заорати (запороти) носом. [Пхнув його, а він так носом і заорав (Сл. Ум.)]. Зарубить себе (у себя) на -су, себе на нос (что) - закарбувати собі на носі (що), затямити (собі) (що). [Ти розмовлятимеш ввічливо і не напиватимешся, аж поки я не скажу свого слова, - закарбуй це собі на носі (Остр. Скарбів)]. Из-под -са у кого - з-під (з-перед) носа в кого и кому; см. Из-под (под Из). Клевать -сом, -сом окуней ловить - см. Клевать. На -су - (совсем близко) близенько, коло носа, під носом, над носом, (за плечами) за плечима; (скоро) скоро, незабаром, (не за горами) не за горою, (вот-вот) от- от, далі, далі-далі, тут-тут, тільки не видно. Беда на -су - біда (лихо) вже коло носа (над головою, коло дверей). Конец месяца на -су - скоро (незабаром, от-от, далі, далі-далі, над носом) кінець місяця. Неприятель у него на -су - ворог коло його носа, ворог дивиться в вічі. Смерть на -су - смерть за плечима (грубее: коло носа). Наклеить нос кому - см. Наклеивать. Не видеть дальше своего -са - не бачити поза своїм носом (дальше від свого носа). Не по -су нам это - це не для нашого носа, ще не вмилися ми до цього, (вульг.) це не для рила нашого Гаврила, (не по карману) не по наших грошах (достатках) це, не з нашими грошиками (на це или це). Не тычь -са в чужое просо - не сунь носа до чужого проса (Приказка). Опустить нос - спустити (похнюпити) носа. Остаться с -сом, получить нос - облизня піймати (спіймати, з'їсти, вхопити), (при сватанье) гарбуза з'їсти (вхопити). Оставить кого с -сом, приставить кому нос - наставити (приправити, натягти) кому носа, (оставить в дураках) пошити кого в дурні. Отойти с -сом - піти з носом (з облизнем). [Почухається (що батько не хоче його женити), та з тим носом і піде (Квітка)]. Перед самым -сом - перед самим носом, коло самого носа. Повесить нос - похнюпити (посупити) носа (ніс), похнюпитися, посупитися, (пров.) потютюритися. Повесить нос на квинту - похнюпити (посупити) носа, повісити носа на квінту. Под (самым) -сом - під (самим) носом. [Чуже бачить під лісом, а свого не бачить під носом (Приказка)]. Под -сом взошло, а в голове и не посеяно - під носом насіялося, в голову й не завіялося; під носом косить пора, а в голові й не сіяно; вже й борідка виросла, а глузду не винесла (Приказки). Поднимать (задирать, драть), поднять (задрать) нос (перед кем) - підводити (задирати), підвести (задерти, задрати) носа, високо тримати ніс (носа), (о мног.) попідводити (позадирати) носи, (голову) підводити, підвести голову (о мног. попідводити голови), починати, почати високо нестися, (грубо) кирпу гнути (дерти, драти, задирати), задерти (задрати), губу копилити, закопилити (проти кого). [Починав ходити туди й сюди по палубі, підвівши згорда голову (Остр. Скарбів). Він так високо тримав ніс, що… (Кандід). Ти, дочко, не дуже кирпу гни та мерщій виходь до гостя (Н.-Лев.). Ти не смієш проти матери кирпу гнути! (Крим.). Кирпу проти людей так драв, що й кочергою не достанеш (Кониськ.). Є в них щось таке, що дає їм право задирати кирпу (Микит.). Проти всіх губу копилить (Мова)]. Показывать, показать длинный нос кому - показувати, показати довгого носа кому; см. ещё выше Оставить кого с -сом. И -са не показывать, не показать кому - і носа не потикати (не появляти, не являти), не поткнути (не появити) до кого. [Не зваживсь-би й носа поткнути до мене (Мова)]. И -са к ним показать нельзя - і носа до їх поткнути не можна, і поткнутися до їх не можна. И -са не показывать, не показать откуда, из чего - і носа не витикати (не виткнути) звідки, з чого. Потягивать, потянуть -сом - шморгати, шморгнути носом, (пыхтеть) чмихати, чмихнути (носом). [Не шморгай носом! (Брацл.). Покинь чмихати! візьми хустку та висякайсь (Звин.)]. Совать (свой) нос во что, всюду, лезть -сом куда - стромляти (или встромляти, пхати, тикати) (свого) носа до чого, всюди (скрізь, до всього), куди. [Куди тільки він не стромляє свого носа! (Брацл.). На що було пхати носа до чужого тіста? (Пісня). Не пхай свого носа туди, де не твоє діло! (Звин.)]. Утереть нос кому (в прямом и перен. знач.) - утерти носа кому. Нос не по чину у кого - ніс не доріс у кого или кому, високо несеться хто, заноситься хто. Чуять, почуять -сом что - чути носом, занюхати що. [Носом чує, де що лежить (Приказка). Занюхає ковбасу в борщі (Номис)]. У него идёт кровь из -су (или -сом) - у його (и йому) кров іде (сильнее: юшить) з носа. Кровотечение из -су - кровотеча з носа, з носа кров іде. У него течёт из -су - у його капає з носа; (сопли из -са) йому ніс віскриться, (шутл.) йому кози з носа дивляться, (насм.) дядьки з носа аж пищать (Рудан.);
2) (у птиц: клюв) дзюб, дзьоб (-ба), (редко) ніс (р. носа);
3) (у судна) ніс (р. носа) (у лодки ещё: носок (р. носка)), перед (-да) (у судна), прова (англ. prow); (специальнее: у дубаса, диал.) чердак (-ка). [Горить світло коло носа (на кораблі) (Рудан.). Дивилась на хвилю, що гнав своїм носом пароплав (В. Підмог.). Вітрила на фордевінд! носа на хвилю! (Влизько). Помічник капітана забарився на носі (Кінець Неволі). Носок човна виткнувся біля колоди (Олм. Примха). Пересядьте з корми на перед (Київ). Прова, як меч, розсікає зеленую хвилю (Дніпр. Ч.)];
4) (выдающаяся часть предмета) ніс (р. носа), ріг (р. рога). Нос машины - ніс машини. Нос наковальни - ріг ковадла;
5) геогр. - (мыс) ріг (р. рога), виступ (-па), (коса) коса, (стрелка) стрілка.
* * *
ніс, род. п. носа

ве́шать, пове́сить \нос с — перен. хню́пити (похню́плювати), похню́пити (ві́шати, пові́сити) но́са (ніс)

в \нос с говори́ть (петь) — у ніс говори́ти (співа́ти)

да́льше [своего́] \нос са не ви́деть — да́лі [свого́] но́са не ба́чити

драть, задра́ть (вздёргивать, вздёрнуть, поднима́ть, подня́ть) \нос с — де́рти, заде́рти (дра́ти, задра́ти) но́са (ки́рпу), гну́ти ки́рпу несов., копи́лити, закопи́лити (підніма́ти, підня́ти, підійма́ти, підійня́ти) но́са (ніс)

из-под [са́мого] \нос са (\нос су) у кого́ — з-під (з-пе́ред) [са́мого] но́са в ко́го

на \нос су́ — на но́сі

наста́вить (натяну́ть) \нос с кому́ — наста́вити (натягти́) но́са кому́

не по́ носу [таба́к] кому́ — не для чийо́го но́са

\нос с (\нос сом) к \нос су — но́сом до носа, ніс у ніс

опусти́ть \нос с — опусти́ти (похню́пити) но́са

оста́вить с \нос сом кого — лиши́ти з но́сом кого́

оста́ться с \нос сом — залиши́тися (лиши́тися) з но́сом

под нос говори́ть (бормота́ть) — під ніс говори́ти (бурмота́ти, бурмоті́ти, бормота́ти, бормоті́ти)

под [са́мым] \нос сом (под но́сом) у кого́ — під (пе́ред) [са́мим] но́сом у ко́го, ко́ло [са́мого] но́са чийо́го

пока́зывать \нос с (\нос сы́) — пока́зувати но́са

с \нос са, с \нос су — з но́са

сова́ть [свой] \нос с куда́, сова́ться с \нос сом (со свои́м \нос сом) куда́ — перен. со́вати [свого́] но́са куди́

утере́ть \нос с кому́ — перен. уте́рти но́са кому́

уткну́ть \нос с во что (куда́) — уткну́ти ніс у що (куди́)

уткну́ться \нос сом во что (куда́) — уткну́тися но́сом у що (куди́)


Русско-украинский словарь. 2013.

Синонимы:

Антонимы:

Смотреть что такое "нос" в других словарях:

 • нос — нос/ …   Морфемно-орфографический словарь

 • Нос — а ( у), предл. о носе, на носу; мн. носы; м. 1. Выступающая часть лица человека или морды животного между ртом (пастью) и глазами; наружная часть органа обоняния. Прямой, тонкий, маленький, длинный, короткий, курносый, вздёрнутый, горбатый нос.… …   Энциклопедический словарь

 • нос — а ( у), предл. о носе, на носу; мн. носы; м. 1. Выступающая часть лица человека или морды животного между ртом (пастью) и глазами; наружная часть органа обоняния. Прямой, тонкий, маленький, длинный, короткий, курносый, вздёрнутый, горбатый нос.… …   Энциклопедический словарь

 • нос — сущ., м., употр. очень часто Морфология: (нет) чего? носа и носу, чему? носу, (вижу) что? нос, чем? носом, о чём? о носе и на носу; мн. что? носы, (нет) чего? носов, чему? носам, (вижу) что? носы, чем? носами, о чём? о носах 1. Нос это часть лица …   Толковый словарь Дмитриева

 • НОС — НОС, носа, о носе, на носу, мн. носы, муж. 1. Орган обоняния, находящийся на лице у человека и на морде у животных. Прямой нос. Нос с горбинкой. Вздернутый нос. У больной собаки горячий нос. 2. Передняя часть судна. Корабельный нос. Нос лодки. 3 …   Толковый словарь Ушакова

 • нос — броситься в нос, вздернуть нос, видеть не далее своего носа, водить за нос, высунуть нос, говорить в нос, говорить под нос, задирать нос, зарубить себе на носу, клевать носом, комар носу не подточит, лезть носом, наклеить нос, на носу, носом… …   Словарь синонимов

 • нос —   Нос к носу или носом к носу (разг. фам.) с кем чем, непосредственно, вплотную, один против другого.     Столкнуться с кем н. лицом к лицу.     Повстречали вдруг медведя носом к носу. Крылов.   Под носом (разг.) о находящемся, происходящем рядом …   Фразеологический словарь русского языка

 • НОС — НОС. Содержание: I. Сравнительная анатомия и эмбриология . . 577 II. Анатомия...................581 III. Физиология..................590 IV. Патология...................591 V. Общая оперативная хирургия носа.....609 Г. Сравнительная анатомия и… …   Большая медицинская энциклопедия

 • НОС — НОС, а ( у), о носе, в (на) носу, мн. ы, ов, муж. 1. Орган обоняния, находящийся на лице человека, на морде животного. Горбатый н. Римский н. (крупный, правильной формы нос с горбинкой). Из носу и из носу (носа). По носу и по носу. За нос и за… …   Толковый словарь Ожегова

 • Нос — состоит из наружного носа и полости носа. Наружный нос образован костно хрящевым скелетом, покрытым мышцами и кожей; хрящевая часть обеспечивает некоторую подвижность наружного носа. В толще кожи носа содержатся сальные железы, которых особенно… …   Первая медицинская помощь - популярная энциклопедия

 • НОС — натрийорганическое соединение НОС нестойкое органическое соединение НОС некоммерческое общество садоводов организация НОС Николаевский областной совет …   Словарь сокращений и аббревиатур

Книги

 • Нос, Гоголь Николай Васильевич. Издание содержит произведение Н. В. Гоголя "Нос"… Подробнее  Купить за 503 руб
 • Нос, Гоголь Н.В.. Фантастическая повесть "Нос" хорошо известна читателю и не нуждается в специальном представлении. Однако перед вами издание, представляющее уникальный творческий тандем признанного… Подробнее  Купить за 287 руб
 • Нос, Гоголь Николай Васильевич. Тема носа занимает особое место в творчестве Н. В. Гоголя. Лейтмотивом проходит она через его сочинения, мощным аккордом звучит в повести "Нос" . Удивительно созвучны гоголевскому тексту… Подробнее  Купить за 197 руб
Другие книги по запросу «нос» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»